Travelminit.hu - Erdély szállás

A jóga mint életmód

posted in: Gondolatok | 0

jógaA jóga szó jelentései: egyesít, összekapcsol, összeköt, megköt, befog, igáz, igába hajt. A jóga, melynek eredete több ezer évre nyúlik vissza (jóga ülésben levő alakot ábrázoló szobrokat már az Indus-völgyi civilizáció, mely 4-5 ezer évvel ezelőtt élte fénykorát, feltárásakor is találtak), nem csak nyújtás és gimnasztika, mint ahogy azt Nyugaton sokan tudni vélik. A jóga egy életmód, melynek szerves részét képezi az etika (nem-ártás, ártatlanság, vágyaktól való mentesség, igazmondás, nem elvenni azt ami másé, helyes szexuális viselkedés, esetleg szexuális absztinencia), a jóga ászanák (melyek feladata a gyakorlót felkészíteni a haladó, légző és meditációs gyakorlatokra), légző gyakorlatok (pránajáma) és a meditáció. A gyakorlás célja a tudat elcsendesítése, a finom energetikai csatornák kitisztítása és végül a szenvedés létforgatagából való megszabadulás, a megvilágosodás. Patandzsalit idézve, a jóga gyakorlatok célja: “csitta vritti niródha”, azaz a tudat forgásának megszüntetése.

A legendás sziddhik

Patandzsali az i.e. 2. században írt jóga szútráiban több mint húsz mágikus képességről tesz említést, melyek a szellemi fejlődés velejárói. A sziddhik a Vibhuti Pada című fejezetben találhatóak meg és három fő típusra oszthatók: ellenőrzés a test és tudat felett, tisztánlátás (távérzékelés) és pszichokinézis (távolba hatás tárgyakra és élőlényekre).

Dean Radin, Supernormal című könyvében, az alábbi sziddhiket említi (bár Patandzsali huszonöt sziddhit említ a szútráiban, de köztük sok a hasonló képességre utaló):

 • a múlt, a jelen és a jövő ismerete,

 • előző életek ismerete,

 • minden lény “beszédének” megértése,

 • gondolatolvasás, gondolatátvitel,

 • láthatatlanság,

 • “sugárzó”, feltétel nélküli, együttérző szeretet,1

 • extrém fizikai erő,

 • tisztánlátás, távoli tárgyak és események érzékelése,

 • öngyógyítás, testi energiák irányításának képességei,

 • megszabadulás éhségtől és szomjúságtól,

 • szellemi, forma nélküli lények érzékelése,

 • lebegés, levitáció,

 • mások befolyásolásának képessége,

 • belső tűz, a testi energiák feletti teljes ellenőrzés,

 • elemek feletti uralom: tárgyak materializálása, vagy eltüntetése,

 • test és öregedés feletti uralom, élet meghosszabbítása.

A sziddhik az elmélyülés (dzshána) és összeszedettség (szamádhi) különböző fokozatainak velejárói, melléktermékei. Amint a jógi tudata egyre jobban elcsendesedik és megszabadul a tisztánlátást akadályozó fátylaktól, egyre nagyobb uralmat szerez tudata és teste felett, a finom energetikai csatornák kitisztulnak, megszabadul a vonzódás és ellenszenv kettősségétől és uralmat szerez az anyagot alkotó elemek felett. Ez az uralom és egyhegyű figyelem teszi lehetővé azokat a mágikus képességeket, melyek ámulatba ejthetik a hétköznapi embereket.

Jógik napjainkban

Azt is hihetnénk, hogy a sziddhik évezredekkel ezelőtt élt emberek babonái, vagy ügyes vándoraszkéták trükkjeinek emlékei. Azonban ez távol áll az igazságtól, a különleges képességű jógik ma is köztünk élnek!

Az alábbi történetek Swami Rama, Élet a Himalájai Mesterekkel (1978) című könyvéből származnak és főleg a XX. század első felében játszódnak.

Mester és tanítvány

Swami Rama Mesteréhez sokan jelentkeztek és kérték, hogy fogadja el őket tanítványul. Ő sokáig nem szólt semmi, majd egy napon, a megáradt Tungbhadra folyóhoz vitte őket és azt mondta: “aki átkel a folyón, az lesz az én tanítványom!”.

A legtöbben arra hivatkoztak, hogy dolguk van, vagy nem tudnak úszni, de Swami Rama belevetette magát a megáradt folyóba, mely tele volt rönkökkel és krokodilokkal. Tudata egyhegyű volt, csak a feladat teljesítésére koncentrált. Elszánt volt és hitt a mesterében, aki azt mondta egykor: “Hit és elszántság esszenciális a megvilágosodás elérésében!”

Az anya-mester

Az idős, 96 éves hölgy, akit Anya-mesternek hívtak, sosem aludt, az éjszakákat is meditációs ülésben töltötte. Amikor megkérdezték miért nem alszik, így felelt: “Az alvás nem annak való, aki túl van lustaságon és tehetetlenségen! Aki a jóga-alvást élvezheti, miért aludna úgy mint egy disznó?”

Az Aghori

Swami Rama Shrinagarnál felkeresett egy aghorit. A kísérő, aki a közeli faluban élt, egész úton próbálta lebeszélni a látogatásról, de ő hajthatatlan volt. A megérkezés után, az aghori elküldte a kísérőt a közeli folyó partra, hogy hozzon neki vizet. Majd visszaküldte a folyóhoz az alábbi szavakkal: “menj vissza a partra, a folyóban úszik egy hulla, húzd ki és hozd el nekünk a combizmait, mert a vendégem már bizonyára nagyon éhes!”

A megrémült kísérő kénytelen kelletlen elhozta a hulla húsát, majd az aghori utasítására beletette egy vízzel telt edénybe és főzni kezdte. Kicsit később, levette a fedelet és az edényben Swami Rama kedvenc étele, a cukros főtt sajt volt, melyre utoljára épp az aghorihoz vezető úton gondolt. Swami Rama rákérdezett, hogy miért eszik az aghori húst, mire ő így felelt: “Miért hívod holttestnek, húsnak? Az már többé nem egy ember. Tudós vagyok, aki az anyatermészetet kutatja és az anyagot átváltoztatja egyik formából a másikba!”

A jövendőmondók

Egy napon odament Swami Ramahoz a Mestere és megkérdezte miért sír. Azt felelte, hogy azért, mert az asztrológusok azt jósolták, hogy meg fog halni huszonnyolc évesen. Erre a Mester visszakísérte az asztrológusokhoz és megkérdezte, melyikük jósolta a korai halált. Mindegyik azt felelte, hogy bizony bizony, huszonnyolc év adatott!

Ekkor a Mester azt mondta: “ne aggódj, neked adom az éveimet! És te hosszú életű leszel, de az asztrológusok azt már nem fogják megérni!”

És valóban, egyik asztrológus se élte meg Swami Rama huszonnyolcadik születésnapját!

Azonban a megjósolt napon, szembe kellett néznie a halállal! Egy hegyi ösvényen bandukolva megcsúszott és leesett a szakadékba, ahol csak egy tüskés bokor állította meg a zuhanást. Életét az arra járó nők mentették meg, akik kötéllel nagy nehezen felhúzták a szakadékból. Lekísérték a völgyben fekvő faluba ahol váratlanul szembe jött vele a Mestere (aki legjobb tudomása szerint nagy távolságra tartózkodott) és ellátta a hasán levő sebet, amit egy bele szúródó ág okozott. Akkor jött rá, hogy a Mester és Tanítvány közti kapcsolat a legfelsőbb és legtisztább mind között.

A hegyekben

Egy alkalommal, amikor Swami Rama és a Mestere a hegyekben jártak, egy földcsuszamlás állta útjukat. Swami Rama felkiáltott: “meg fogunk halni, elsodor minket az áradat!”

De a Mester csak ennyit mondott:

– Mi ölhetné meg az Örökké Létezőt??

Majd felkiáltott:

– Állj! Hadd keljünk át! – és a földcsuszamlás megállt!

Majd mituán átkeltünk a hegyi ösvényen, így szólt:

– Most már zuhanhatsz! – mondta a Mester és a földcsuszamlás folytatta hömpölygő áradatát a hegy oldalában.

A Nagymester

Swami Rama közel három hónapot töltött Tibetben a Mestere mesterénél. A Nagymester barlangjánál időztek, amikor eszébe jutott, hogy milyen jó lenne ha ott lenne vele a naplója (ami alapján a könyvét írta), amit Indiában hagyott. Ekkor a Nagymester rámosolygott és magához hívta.

– Előkerítsem a naptáradat? – kérdezte.

– Igen, Mester! És néhány ceruzát is kérnék!

A következő pillanatban ott volt Swami Rama előtt a 475 oldalas naplója és három ceruza…

A Mester így folytatta:

– Ideje visszatérned Indiába.

– De ha visszamegyek, le fognak tartóztatni, mert engedély nélkül léptem át a határt! – felelte Swami Rama.

– Mire odaérsz, India el fogja nyerni a függetlenségét!

Az út egy hónapig tartott vissza Indiába. És három nappal Swami Rama Indiába érkezése előtt, India elnyerte a függetlenségét (1947).

A nyugati küldetés

Miután Swami Rama tizenegy hónapot töltött teljes magányban egy barlangban, Mestere megkérte, hogy menjen el Japánba, majd az USA-ba.

Swami Rama-nak fogalma se volt, mit is taníthatna egy teljesen más kultúrában az embereknek, ezért megkérdezte Mesterét, aki így felelt:

“Habár Nyugat és Kelet ugyanabban a világban él, ugyanazzal az élet-céllal, mindkettő szélsőséges. Mindkettő kísérletezik azzal, hogy megtalálja milyen a helyes élet. A Himalájai Mesterek tanítása időtlen és felül áll Kelet és Nyugat primitív koncepcióján. A szélsőségek nem segítik az emberiséget. Belső erő, vidámság, önzetlen szolgálat az élet alapvető értékei és elvei. Nem számít valaki Nyugaton vagy Keleten él-e.

A Himalájai Mesterek legfontosabb üzenete, hogy szabaduljunk meg félelmeinktől! Legyünk tudatában a belső valóságunknak! Tapasztalja meg mindenki, a vallási és kulturális dogmák nélküli, igazi spirituális valóságot!”

Sziddhik és a modern tudomány

Az elmúlt évtizedekben világszerte sokan és sok helyen kutatták az úgynevezett pszi (vagy paranormális) képességeket. Az átlagemberekkel végzett kísérletek is azt bizonyítják, hogy tudatunk valóban hatással van a minket körülvevő anyagra. Az elmúlt évtizedekben zajlott kutatások azt is kimutatták, hogy a vegetatív idegrendszer másodpercekkel az események bekövetkezte előtt reagál rájuk (presentiment/megérzés), anélkül, hogy ez bennünk tudatossá válna.

Véletlen szám generátorok

Több kísérlet is bizonyította, hogy az emberi tudat képes statisztikailag kimutatható eltéréséket produkálni véletlen számsorokban (melyeket általában számítógépek generálják néhány millió bit per másodperc sebességgel).

A Global Consciousness Project keretein belül hatvanöt véletlen szám generátort helyeztek el világszerte és folyamatosan mérik a véletlen számok véletlenségét. Statisztikailag kimutatható, hogy jelentős események (ismert emberek halála, háborúk, természeti katasztrófák) nyomot hagynak a véletlen számsorokon, melyek ilyenkor szignifikánsan elmozdulnak az 50%-os valószínűségtől.

Kvantumok világa

Pascual Jordan írta egykor a kvantum rendszerekről: “A megfigyelés nem csak torzítja a mérési eredményeket, hanem tulajdonképpen, a mérési eredmény a megfigyelő hatására jön létre”. A kettős rés kísérlet nagyszerű példa a fentiekre, melyben a részecskék aszerint viselkednek hullámként, vagy részecskeként, hogy megfigyelik-e őket a kísérlet során.

Max Planck, a kvantum elmélet atyja, egy interjúban a következőket mondta: “A tudatosság alapvető, az anyagot a tudatból származónak tekintem!”.

Wolfgang Pauli, a kvantum fizika másik megalkotója szerint: “a jövő tudománya se nem pszichikus, se nem fizikai, hanem valahogy mindkettő és egyik se”.

Távolba látás

Ingo Swann, aki az USA kormányának segített Látnokképző programokat (a “Csillagkapu” kódnevű, sokáig titkos programot, az amerikai kormányzat a hírszerzésben kívánta felhasználni) létrehozni. Ingo 1973-ban, mielőtt a Voyager szonda elérte volna a Jupitert, közölte, hogy távolba látással apró gyűrűt észlelt a Jupiter körül, melyet a Voyager hat évvel később, amikor odaért a Jupiterhez, megerősített.

Pszi és meditáció

Serena Roney-Dougal hat éven át folytatott kutatásokat indiai és tibeti jógikkal, tulkukkal és szerzetesekkel, melyek egyértelműen bebizonyították Patandzsali állításait: minél nagyobb meditációs gyakorlattal rendelkezik valaki, a természetfeletti képességei annál megbízhatóbban működnek!

A jóga mint életmód

A jóga, a testi, légző és meditációs gyakorlatok, testre és tudatra gyakorolt hatásait sokat tanulmányozták az elmúlt évtizedekben. Egy 2011-es tanulmány2 kimutatta, hogy heti 1-2 alkalommal 90 percen át végzett jóga gyakorlás jelentősen csökkenti a szimpatikus idegrendszeri aktivitást, ezáltal csökkentve a szorongást és a stresszt. Egy másik, 2012-ben végzett tanulmány3 szerint:

 • a meditációnak lényeges hatása van a pszichés folyamatokra,

 • terápiás célokra ugyanúgy alkalmas, mint más pszichoterápiás kezelések,

 • a meditáció nem csak egy relaxációs technika, noha vannak ilyen mellékhatásai is.

Azonban kár lenne ezt a több évezredes módszert csupán terápiás célokra használni! A fizikai gyakorlatok, a légzés és a meditáció rendszeres gyakorlásával megismerhetjük önmagunkat, felismerhetjük tudatunk határtalan képességeit és erejét, megtapasztalhatjuk a dolgokat úgy ahogyan azok vannak. És ez a tiszta tükröződés a tudatban, a valódi megszabadulás!

1Paul Ekman, Emotional Awereness című könyvében kifejti, hogyan múltak el haraggal kapcsolatos problémái azáltal, hogy sok időt töltött a Dalai Láma társaságában.

2Derebail Gururaja, Kaori Harano, Ikenaga Toyotake and Haruo Kobayashi – Effect of yoga on mental health: Comparative study between young and senior subjects in Japan

3Peter Sedlmeier, Chemnitz Egyetem

(Visited 1 times, 1 visits today)
Earn.com - Keress Bitcoint online!
Follow UrbanSiddha:

Latest posts from