Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával felmerülő kérdésekkel kapcsolatban a megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk.

Jelen ÁSzF hatálya Szolgáltató webáruházában történő jogviszonyokra terjed ki. Az ÁSzF folyamatosan elérhető jelen oldalon.

Szolgáltató (kereskedő) adatai

Név: AC-INFO Kft.

Székhely: Magyarország, 9931. Ivánc, Kossuth Lajos 125.

Adószám: 11956101-2-18

Elérhetőségek

E-mail: info (kukac) neo-aeon.hu

Telefon: +36703811680

Honlap fenntartója és üzemeltetője, tárhelyszolgáltató

AC-INFO Kft.

Székhely: Magyarország, 9931. Ivánc, Kossuth Lajos 125.

Adószám: 11956101-2-18

Weboldal: www.professional-it-services.hu

Alapvető rendelkezések

Az ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az ÁSzF 2023. május 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt a weboldalán közzéteszi. A Vásárlók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A Vásárló és az oldal Látogatója, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül.

A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek. A tévedés jogát fenntartjuk!

Regisztráció

Vásárló a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy az ÁSzF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

Vásárló a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A webáruházban kapható termékek

A webáruházban kapható termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t (27%).

A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

A vásárlás menete

A kiválasztott termékek kosárba helyezése után a Vásárlónak lehetősége nyílik a termékek megtekintésére a Kosárban, illetve a termékek megvásárlására. A Kosárban lehetséges a kiválasztott termékek darabszámának módosítására, vagy eltávolítására a kosárból.

Amennyiben a megrendelt termékek készleten vannak, a csomagot (a rendelés mennyiségének függvényében légpárnás boríték, vagy papírdoboz) 1-2 munkanapon belül kézbesítjük futárszolgálat segítségével. A megrendelt termékek átvételére személyesen is van lehetőség a Mind Body Soul Workout edzőtermében.

A termékek megrendelhetőek regisztráció, azaz vásárlói fiók létrehozása, nélkül is (azonban ebben az esetben nem részesülhetsz a törzsvásárlóinknak járó kedvezményekből)!

Vásárló a megrendelés feladásával tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik!

Fizetés

Webáruházunkban a vásárlók az alábbi fizetési lehetőségek közül választhatnak:

  • bankkártya (PayLike)
  • utánvét

Szállítás

A csomagok szállítását partnerünk, a GLS futárszolgálat végzi. A szállítás díja Magyarország területén:

  • futárszolgálattal: 2200 Ft (bruttó)

Személyes átvétel esetén előzetes időpont egyeztetés szükséges!

A szállítási díj a megrendelt termékekkel együtt kerül kifizetésre webáruházunkban.

Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Vásárlót terheli, újraküldését kizárólag a szállítás ellenértékének előre történő kifizetése esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Megrendelés, teljesítés

Ha a webáruházunkban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ebben az esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vásárlót az új adatokról, aki ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el!

Vásárló e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Ha a visszaigazolás Vásárló megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Vásárló tudomásul veszi, hogy az automata e-mailben történő visszaigazolás szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Vásárlót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

A megrendelések a hét minden napján, egész nap feladhatóak, de a megrendelések feldolgozása munkanapokon, nyitvatartási időben történik. A délelőtt leadott rendelések feldolgozása még ugyanazon nap megkezdődik és a készleten levő termékek még ugyanazon munkanap feladásra kerülnek. Ügyfélszolgálatunk minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést.

A Szolgáltató és a Vásárló között a szerződés a webáruházban a Pénztárban történő online fizetés teljesülésekor jön létre. A megrendelésről és az így létrejött szerződésről a Szolgáltató a Vásárló részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.

A szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Vásárló a vételár megfizetésére és a megrendelt áru átvételére köteles.

Megrendeléstől való elállás

A Kormányrendelet alapján a Vásárlót megilleti az indokolás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Vásárló köteles a Szolgáltatót az elállásról haladéktalanul értesíteni. A megrendelt termék kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül a vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli.

Ha Vásárló az elállási jogával kíván élni, azt e-mailben, telefonon, vagy a kapcsolati űrlapon teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára.

Szolgáltató a szerződés (megrendelés) megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Vásárló rendelkezésére bocsátani a megrendelt termékeket. A Szolgáltató késedelme esetén a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

Elállás esetén, Vásárló a megrendelt terméket sértetlen állapotban visszajuttatja Szolgáltató címére. A visszaküldéssel felmerülő szállítási költségek a Vásárlót terhelik.

Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is vevőt terheli!

Vásárló az elállási jogának gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni az árut.

Szavatosság

Szolgáltató minőségi garanciát vállal az általa árusított termékekre.

Amennyiben a termékkel szembeni minőségi kifogás a termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), úgy a Vásárló kifogását a termék átvételével egyidejűleg köteles közölni a Szolgáltatóval. Amennyiben a termékkel szembeni minőségi kifogás a termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Vásárló a termék átvételétől számított 3 napon belül jelezheti a Szolgáltatónak.

Ha a megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt a Szolgáltató díjmentesen kicseréli.

Amennyiben a Szolgáltató a hibás terméket azonos termékre kicserélni nem tudja, úgy a Vásárló választásától függően a Szolgáltató a megrendelt terméket másik termékkel helyettesítheti, Vásárlót utólag kárpótolhatja vagy a vételárat a Vásárló részére visszatérítheti.

Panaszkezelés

A termékekkel, szolgáltatásainkkal, webáruházzal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat, panaszokat Vásárlóink és webáruházunk látogatói jelezhetik bármelyik elérhetőségünkön munkanapokon 10-18 óra között.

Továbbá Vásárlónak lehetősége van az Európai Bizottság által üzemeltetett online vitarendezési weboldalon panaszt tenni.

Szerzői jogok

A weboldal és webáruház szerzői jogi műnek minősül, ezért tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, valamint az internetes reklámfelületeire.

Adatvédelem

A webáruház adatkezelési tájékoztatója elérhető az Adatvédelmi tájékoztatóban.

A látogató a webáruház használatával elfogadja, hogy a webáruház sütiket helyez el a böngészőben, a webáruház kényelmesebb használatának érdekében.