Buddhista idézetek

buddhista idézetek

A Buddha

"Egy pillanat megváltoztathat egy napot, egy nap megváltoztathat egy életet, egy élet megváltoztathatja a világot" - a Buddha

“A boldogsághoz nem vezet út. Az út maga a boldogság.” – a Buddha

“Azok, akik a lényegtelent lényegesnek tartják, és a lényegest lényegtelennek, sosem érik el a lényegest, mivel a téves szándékok világában élnek.” – a Buddha

“Te magad kell elvégezd a munkát, mert a buddhák csak tanítják az utat.” – a Buddha

“Három dolgot nem lehet sokáig elrejteni: a Napot, a Holdat és az igazságot.” – a Buddha

“Elménk művészhez hasonló: alkotója minden létbirodalomnak. Mindezt a sokoldalú elme teremti.” – a Buddha

“Elméleteinknek az örökkévalóról épp annyi az értéke, mint a tojáshéjból még ki nem látó csibe külvilágról alkotott képének.” – a Buddha

“Mily csodálatos! Mily csodálatos! Minden dolog tökéletes, pontosan úgy, ahogy van.” – a Buddha

“Hiába kapkodsz, úgysem maradhatsz. Mi haszna ijedezni, rémüldözni attól, ami úgyis elkerülhetetlen?” – a Buddha

“Ez az élet igen gyorsan tovatűnik, mint a vízre bottal írt szöveg.” – a Buddha

“Mécsesek ezreit gyújthatod egyetlen mécsesről, s a mécses élete mégsem rövidül – A boldogság nem halványul, ha megosztod mással.” – a Buddha

“Létünk olyan, mint a vonuló őszi felhők, a lények születését és halálát látni olyan, mint egy tánc látványa, egy emberöltő annyi, mint egy fényvillanás az égen, úgy elsuhan, mint a hegyi patak a meredek hegyoldalon. Ekképp gondolj erre az egész múló világra: csillag hajnalban, buborék patakban, villámlás nyári felhőben, lobogó mécsesláng, rém és álom. Kételkedj mindenben. Találj rá saját világosságodra.” – a Buddha

“A nirvána nem egy elérendő hely vagy cél, a nirvána nem más, mint az, hogy a dolgokat úgy látjuk ahogy azok vannak.”

“Amíg olyan szellemi folyamatokat követünk, amelyek megváltást, csodákat és felszabadulást ígérnek, addig a szellemiség arany rabláncának foglyai vagyunk.” – Csögyam Trungpa

“Azt mondjuk, a Nap a felhők mögött van, ám a valóságban nem a Nap, hanem a város van a felhők mögött, ahonnan a Napot nézzük. Ha megértenénk, hogy a Nap sosincs a felhők mögött, teljesen másképp látnánk az egész dolgot.” – Csögyam Trungpa

“Akiben nincs szorgalom, azon sem ész, sem hatalom, sem vagyon, sem testi erő nem segít. Olyan, mint egy vitorlás hajó kapitánya, vitorla nélkül.” – Dzsigme Lingpa

“A rossz karma elégetéséhez nincs jobb üzemanyag a betegségnél. Ne legyünk hát szomorúak miatta, ne tápláljunk sötét gondolatokat, inkább tekintsük jó jelnek, hogy rossz karmánk fogyatkozik és örvendezzünk neki!” – Dzsigme Lingpa

“A jó egészség a legnagyobb eredmény,
A megelégedettség a legnagyobb vagyon,
Az egyetértő társ a legjobb barát,
A nirvána legnagyobb boldogság.” – Dhammapada

“A harcosi magatartás lényege, avagy az emberi bátorság lényege: sohase add fel, ne mondj le senkiről és semmiről.” – Csögyam Trungpa

Dalai Láma

"Csak látogatók vagyunk ezen a bolygón, 90 vagy talán 100 évig. Ezalatt az idő alatt, igyekezzünk valami jót és hasznosat csinálni az életünkkel! Ha sikerül hozzájárulnunk mások boldogságához, akkor megtaláltuk az életünk igazi célját és értelmét!" - 14. Dalai Láma

“Káprázatban élünk, és a dolgok látszatában. Van valóság, mi vagyunk az a valóság. Amikor megérted ezt, látod, hogy semmi vagy, és semmi lévén, minden vagy.” – Kalu Rinpoche

“Ki az élet minden játékát kinövi – Elhagyta gyermekkorát; Az aratással többé nem törődik – Ő, nem magvető tovább” – Kassapa Thera

“A világban több száz vallásos hagyomány van jelen. Ezek mindegyike megvilágosult szellemi tevékenységből ered, mely a tudat természetének teljes megvalósításából kél. Minden hagyomány a lények javáért dolgozik, aszerint, hogy azoknak mire van szükségük.” – Kalu Rinpocse

“Minden ember ismerje és becsülje saját műveltségét, hagyományait és azok szerint éljen boldogan. Azokat feladni nincs értelme. A magyarok kövessék a magyar szokásokat hibátlanul és a többi nép is a sajátjait. Minden nép ragaszkodik saját műveltségéhez, és abban érzi jól magát. Ez természetes, hiszen műveltségünk az azonosságunk, az énünk része. A vallással is így vagyunk. Tehát mindenki azt kövesse, arra támaszkodjon, ami iránt bizalma van.” – Láma Ngawang Rinpocse

 

Sosai Oyama

A hegyre sok ösvény vezet fel és azok, akik feljutnak a tetejére, odafent találkoznak. Találkoznak egymással és a végső igazsággal.