Az aranykapu

5
(3)

Badur egy távoli, kék gázóriás bolygón született, vagy ahogy szülei, a két boszorkány nevezte az eseményt, ott idézték meg szellemét, hogy tanítványuk és társuk legyen. Otthonuk egy, a kavargó fellegek közt lebegő, egekbe törő magas torony volt az aranykapu közelében, melyet képzeletük ereje tartott ott és mely telis-tele volt mágikus szimbólumokkal és ereklyékkel. Aranykapu

Az aranykapu átjáró volt az istenek szférájába, melyen csak a legtisztább lények kelhettek át sértetlenül. Mikor kinyílt, oly vakító fényesség áradt belőle, hogy nyomban elhamvasztotta az elébe járuló gondatlanokat és vakmerőket. Badur és megidézői messzire kerülték hát az aranykaput és képességeiket saját hiúságuk növelésére és az emberek, az anyaghoz kötött szerencsétlenek, kihasználására fordították. A kék gázóriás lakói szenvedélyes gyűjtők voltak, s bármit megadtak egy-egy mágikus erejű kristályért, vagy ereklyéért.

Az emberek szigete

Hosszas gyakorlás és gyűjtögetés eredményeként, Badur képessé vált testet ölteni azon a bolygón is, ahol az emberek éltek. A torony legfelső szobájában, vörös kristály pentagram közepén, transzba lépve vetítette ki tudatát a távoli világba, ahol avatárjában sérthetetlen és sebezhetetlen volt. Az apró távoli bolygón azonban nem volt egyedül, mások is rendszeresen látogatták az emberek lakhelyét. Voltak kik segítő szándékkal érkeztek, míg mások örömüket lelték benne, ha viszályt szíthattak, vagy félrevezethették a naiv és tudatlan Földlakókat.

Badur az utóbbiak közé tartozott, s amikor épp nem varázserejű kristályok után kutatott, nagy örömét lelte papnők és házas asszonyok elcsábításában, megkísértésében és megerőszakolásában. A Tizenkét Gyűrű szigetének uralkodójának lányát is megpróbálta elcsábítani, de mindhiába, a lányon még Badur bűbája se fogott. Hiába ostromolta, szép szavakkal, fenyegetéssel, a trónörökös nem akart kötélnek állni. Bár Badur fizikailag vonzó volt, a lány mégis rettegett a lény hatalmától és rossz hírétől, mely messze megelőzte Badurt bármerre is járt.

Nem maradt más választása, álmában lepte meg a lányt, s végtagjait és izmait lebénítva tette magáévá Détéremet, a szépséges hercegnőt. Az együttlét nem múlt el nyomtalanul, ugyanis a hercegnő megtermékenyült, s erről egyre növekvő hasa is árulkodott. Détérem bánatában és szégyenében a tengerbe vetette magát, melytől apja, a nagy hatalmú és nagy tudású király féktelen haragra gerjedt.

Az istenek harca

Isteni segítői és tanácsadói megragadták az alkalmat, hogy leszámoljanak a viszálykodó és folyton háborúskodó démonokkal és szellemekkel, s azt javasolták az uralkodónak, hogy számoljon le a királyságában lézengő túlvilági erőkkel és azok földi szövetségeseivel.

Felsorakoztak hát a síkon a seregek. Badur és társai ragyogó arany páncélban, kétkerekű harci szekereken száguldottak a velük szemben felsorakozott földi halandók felé. Mögöttük a féltékeny és irigy hercegek és királyok fekete mágusai és zsoldosai meneteltek. A Sziget urának segítői nem öltöttek emberi alakot, de tudásukkal és hatalmukkal támogatták a hozzájuk hű erőket. Megtanították az embereket olyan nyilak elkészítésére is, melyek segítségével legyőzhetővé váltak az avatárok, s az őket irányító lények tudatát a Föld mentális síkjához láncolta.

A csata kezdete után hatalmas vihar tombolt a tengeren és a szigeteken, s az özönvízszerű eső szinte járhatatlanná tette az utakat és réteket. Badur is kénytelen volt hátra hagyni harci szekerét, s gyalogosan folytatni a véres mészárlást. Az emberek számára halhatatlan és legyőzhetetlen volt, s ezt jól tudta ő is és ellenfelei is. Nagy élvezettel vagdosta hát le az elé kerülő szerencsétlenek fejét s egyéb végtagjait. Élvezte a fizikai test által nyújtott érzeteket és érzéseket, a rétek illatát, a vér és veríték szagát, a fájdalmat és fáradtságot melyet izmaiban érzett. Élvezte a szép nők általi kéjes örömöket is, bár a fiatal fiúkat se vetette meg. Kalandjait általában gyorsan elfeledte (bár ez áldozatairól nem volt elmondható), s csak Mayával, a papnővel alakult ki rendszeres és tartós kapcsolata, igaz ez munkakapcsolat is volt: Maya rendszeresen áldozott neki és segítette őt különböző mágikus tárgyak megtalálásában, Badur pedig segített Mayának a különféle varázslatok és rituálék véghezvitelében.

Badur seregei közel álltak a győzelemhez, már a fellegvárat ostromolták, amikor előkerültek a mágikus aranyhegyű nyílvesszők, s a legjobb íjászoknak osztották ki őket a védők. Badurt, aki a seregek élén haladt, is eltalálta egy, de lepattant a páncéljáról. A második viszont pontosan szemből, szívtájékon érte, páncélját széthasította és egyenesen az avatárja szívébe fúródott. Próbálta a haldokló avatárból visszavonni tudatát, de hiába. Badur megrémült, az egekbe szökő torony, távoli lakóhelye megremegett, majd szürke füstként és hamuként hullott alá az azúrkék bolygó fellegeibe.

Boszorkányüldözés

Az avatár vérbe fagyva feküdt a fellegvár kapujánál. Badur tudata ott bolyongott a síkon, a csatatér fölött, haldoklók és holtak tetemei felett. Feszítette a düh és harag, megnyugvást keresett, de sehol se talált. Talizmánjai és varázslatos tárgyai nélkül ereje, képességei is elhagyták, s haragos szellemként bolyongott kietlen tájakon át. A távolban egyszer csak fény gyúlt, Maya idézte meg őt a szertartással, melyről csak ők ketten tudtak. Ettől kezdve Mayát szolgálta és segítette, s a papnő gondoskodott róla, hogy Badur elegendő életerőhöz jusson számkivetettként is, szférák között megrekedve.

Így hát a csatát a Sziget Ura és segítői nyerték, s hogy elejét vegyék a hasonló véres harcoknak és az azt megelőző időszakra jellemző féktelen kísértetjárásnak és mágiának, tűzzel-vassal irtottak minden mágikus praktikát, bezártak minden szellemi átjárót, s boszorkányüldözést folytattak mindenki ellen, aki a legyőzött isteneket és démonokat szolgálta.

Ez volt a Föld történetében a mágikus kor vége, ekkor lépett az emberiség a technikai civilizáció útjára.

Mennyire tetszett amit olvastál?

Kattints egy csillagra az értékeléshez!

Átlagos értékelés 5 / 5. Szavazatok száma 3

Még nincsenek értékelések!

Hozzászólások nem engedélyezettek, de a trackbacks és a ping elérhető.