Az új világkorszak (új eón, avagy neo aeon) hajnalán, amikor az egyre gyorsuló modernizáció és technikai fejlődés ledönt minden régi bálványt és tabut, ebben az átmeneti korban, melyben megkérdőjeleződik minden régi, évszázados, örök érvényűnek tartott érték, amikor egyesülni látszik a nyugat tudása a kelet bölcsességével, az emberiség olyan ingoványos területre tévedt, ahol egyre kevésbé érvényesülnek a jól bevált paradigmák és módszerek. Pengeélen táncolunk az exponenciális (tudati és technológiai) fejlődés lehetősége és a teljes megsemmisülés között.

Hiszek benne, hogy megfér egymás mellett csúcstechnika és mágia, az introvertált kelet közösség orientált szemlélete az extrovertált nyugat individualizmusával. Úgy gondolom, hogy csak úgy élhetünk harmonikus életet, mind egyénként, mind pedig közösségként, ha a középúton járunk, egyesítve az évezredes hagyományokat a legújabb technikai vívmányokkal.

A buddhista életfilozófia segíthet számunkra megtalálni az egyensúlyt és harmóniát, és így a nagyvárosok zajos rohanása se lehet akadálya, hogy a belső ösvény gyakorlói legyünk.

Ennek a blognak a célját és mottóját egy a Buddhától vett idézet fejezi ki a legjobban: “Egy pillanat megváltoztathat egy napot, egy nap megváltoztathat egy életet, egy élet megváltoztathatja a világot.”

A Neo Aeon oldalon igyekszem megosztani reinkarnációs emlékeimettapasztalataimat, gondolataimat és érzéseimet. Bízom benne, hogy ezek az élmények számodra is hasznosak és segítenek utadon!


Felajánlás

Legyen boldog minden lény és rendelkezzen a boldogság okával!

Legyen mentes a szenvedéstől és a szenvedés okától!

Sose váljon el a szenvedésen túli tiszta boldogságtól!

Nyugodjon a nagy egyenlőségben, mely mentes elfogultságtól, ragaszkodástól és ellenszenvtől!

(Visited 1 times, 1 visits today)